Privacy Policy - Van Westen Menswear Goes

Privacy Policy

UW PRIVACY

Privacyverklaring Van Westen Menswear 2018

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te verschaffen over hoe Van Westen Menswear  uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wie zijn wij?
Van Westen Menswear, specialist in mannenmode sinds 1919. Het bedrijf is gevestigd in Goes.

Lange Vorststraat 102  4461JR Goes  0113 270160

BTW: NL 1435.51.425.B01     KvK: 70360928

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens van Van Westen Menswear is P. van Westen.
Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, wordt u verzocht contact op te nemen met P. van Westen.  0113 270160

 

Van Westen Menswear & Persoonsgevens

Welke gegevens verzamelen wij over u?
Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend na uw toestemming contactgegevens en identiteitsgegevens, zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres.

Contactgegevens omvatten uw factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Transactiegegevens omvatten gegevens omtrent door en aan u, gedane betalingen, alsmede overige gegevens betreffende producten en diensten die u van ons heeft afgenomen, zoals bijvoorbeeld uw kledingmaat en schoenmaat.

Wat als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken?
Daar waar wij verplicht zijn persoonsgegevens over u te verzamelen, uit hoofde van de wet of een overeenkomst die wij met u hebben, en u verzaakt deze gegevens aan ons te verstrekken wanneer wij hierom vragen, zijn wij mogelijk niet in staat de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, of trachten aan te gaan, uit te voeren. Denk hierbij aan een besteld artikel of een maatproduct. In voorkomend geval zijn wij mogelijk genoodzaakt het artikel of maatproduct dat u van ons afneemt te annuleren. Wij zullen u hiervan in dat geval op de hoogte stellen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij slaan uw persoonsgegevens digitaal op wanneer u toestemming geeft om in ons klantenbestand te worden opgenomen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen door formulieren in te vullen bij maatpakken, of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins.
Daarnaast verkrijgen wij uw gegevens als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief en actiemails.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht, maar wel zo lang u klant bent bij ons en wij uw gegevens nodig hebben om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens altijd verwijderen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor referentie bij latere aankopen en om met u in contact te komen in verband met een besteld artikel of gemaakte afspraak. Daarnaast gebruiken we uw emailadres  voor het toezenden van onze nieuwsbrief en actiemails, als u hiervoor zelf toestemming hebt gegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief en actiemails.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval delen met derden, behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf. Bijvoorbeeld de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers die hier om bedrijfsmatige redenen toegang tot dienen te hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien wij daartoe de opdracht geven en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage
U heeft het recht om altijd uw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met Van Westen Menswear, P. van Westen: 0113 270160

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.